Wat doet de overheid tegen elektrosmog ?

Dat de Nederlandse Rijksoverheid niet handelt vanuit paniek of incidenten is lovenswaadig. Anderzijds die overheid heeft er ruim 70 jaar over gedaan om het gebruik van asbestvezels te verbieden. Terwijl voor 1920 er in het buitenland al verzekeringsmaatschappijen waren die weigerden om asbestmedewerkers te verzekeren. In 1939 merkt Zwitserland asbest aan als kankerverwekkend. 12 jaar later volgt ook Nederland en pas in 1993 wordt het in Nederland verboden. Aangaande roken verloopt het proces niet veel anders. U bepaalt of deze geschiedenis zich herhaalt aangaande elektrosmog. Doet u het niet voor uzelf dan voor uw kinderen. Zij lopen onder de 20 een verhoogd risico.

Wetenschappelijk is vastgesteld dat de elektrosmog van apparaten om ons heen biologische effecten heeft: DNA schade, opwarming, beïnvloeding hersenactiviteit en imuunfunctie en het afsterven van cellen zijn enkele voorbeelden. De discussie richt zich niet zozeer op de biologisch effecten maar op het vraagstuk of de uiteenlopende gezondheidsklachten, die artsen en burgers in verband brengen met straling, via deze biologische effecten tot stand komen. De Nederlandse overheid beroept zich op het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Daarnaast worden veel oneigenlijke argumenten aangevoerd vanuit de samenleving.

Terwijl Nederland eindeloos discuseert over de waarheid, hebben landen om ons heen, juist door het ontbreken van onomstotelijk wetenschappelijk bewijs, voorzorgsmaatregelen getroffen. De bouwvoorschriften in Duitsland houden rekening met EM straling/velden en in Italië, België en Oostenrijk gelden strengere stralingsnormen. Zij worden onder andere gesterkt door steeds meer onderzoeken die op basis van statistische gegevens een directe relatie met gezondheidsklachten aannemelijk maken.

Op grond van de vele wetenschappelijke onderzoeken, de niet bestreden biologische effecten en de genomen maatregelen in omringende landen is het raadzaam om uit voorzorg terughoudend om te gaan met stralingsbronnen. Kortom verminderstraling.nl