Wat zijn de blootstellingslimieten in Nederland en in andere landen ?

(bron: stopumts.nl)

De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert t.o.v. andere landen zeer hoge blootstellingslimieten ofwel het toestaan van het blootstellen aan een hoge stralingsdosering. Dit is op zich opmerkelijk omdat de WHO er niet van overtuigd is dat dit geen schade toebrengt. De grenswaarde van de stralingsdichteid van een elektromagnetisch veld wordt uitgedrukt in de eenheid microWatt per vierkante meter (µW/m2). Er zijn ook instanties die dit liever uitdrukken in Volt per meter. Voor een omrekentabel kunt u hier klikken.

Hoe zit het nu met die blootstellingslimieten en stralingsnormen en welke politieke krachten spelen daarbij een rol?

Europeesche landen hanteren de ICNIRP norm. Deze norm is uiteindelijk (pas) vlak voor het kort geding in 2020 door deze internationale organisatie angepast. Hier moeten de telecomproviders zich aan houden. De ICNIRP is decennia geleden opgericht door de industrie en behartigt hun belangen. De ICNIRP heeft geen democratisch gekozen stelsel, alleen op uitnodiging kun je tot deze organisatie worden toegelaten. Iedereen is vrij de straling te verminderen door strengere normen toe te passen. Vele landen, gemeenten en steden in Europa doen dit uit voorzorg. Deze ICNIRP veiligheidsnormen beschermen ons immers vanuit het verleden alleen tegen opwarming. Imiddels zijn ook andere biologische effecten bij veel lagere veldsterktes in meerdere internationale onderzoeken vastgesteld.

Om gevoel te krijgen bij welke stralingswaarden welke risico’s zich mogelijk kunnen voordoen, kan bijgevoegde tabel houvast bieden. De tabel is met name bedoeld om belangstellenden de mogelijkheid te bieden om op grond van namen van onderzoekers meer informatie op internet en of in publicaties te vinden. Op- of aanmerkingen zijn welkom.