Hoogfrequente ELEKTROMAGNETISCHE golven en gezondheidsklachten

Typerend voor veel bronnen van hoogfrequente elektromagnetische golven is het woord draadloos zoals UMTS/GSM zendmasten, 5G, DECT (1.800-1.900 Mhz) telefoon, mobieltjes (rond de 900 Mhz en 1.900 Mhz), bluetooth (2,45 Ghz), WiFi (2,4 Ghz), infrarood. Maar ook magnetrons (2,45 Ghz) en bepaalde TL verlichting vallen hieronder. Daarnaast kennen we binnen het hoogfrequente spectrum het zogenaamde dirty electricity effect.

 

Dirty electricity

Dat wil zeggen dat de uitgezonden straling zich verplaatst en voortzet langs de electriciteitsdraden in uw leefomgeving, hetgeen zorgt voor een extra blootstelling aan EM straling, ook in andere kamers. Zij die hier meer over willen weten in relatie tot diabetes, multiple sclerose (MS), astma en ADHD raden wij aan om de studie van dr. M. Havas (Trent University, Peterborough, Ontario, Canada) te lezen die gaat over dirty electricity. Een andere mogelijkheid is om het videofragment van de toespraak van dr. M. Havas te bekijken.

 

Het effect van hoogfrequente elektromagnetische golven is zichtbaar te maken. Het kan namelijk van invloed op uw bloed zijn. Het bijgevoegde videofragment laat zien wat er met uw bloed kan gebeuren. Videofragment van dr. Havas. Zie in dit kader ook een "onderzoeksrapport" van 2 studenten onder leiding van dr. Markus Ziegler.


In tegenstelling tot laagfrequente elektrische velden, is voor wat betreft de categorie hoogfrequente golven een overvloed aan wetenschappelijk onderzoeksmateriaal beschikbaar.


Gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten

die wereldwijd door honderden artsen, specialisten en professoren (o.a. in Freiburger Appell maar ook in het BioInitiative report) in verband worden gebracht met elektromagnetische golven zijn:


Bovendien constateren de bij het Freiburger Appell aangesloten medici een steeds talrijker optreden van verschillende klachten, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd:


Wat u zelf kunt doen om de bovengenoemde risico's te beperken, kunt u vinden door op de button "Wat kunt u doen" te klikken.


Gevoel bij de meeteenheid

De meeteenheid wordt uitgedrukt in micro watt per vierkante meter (µW/m2). De richtlijnen hiervoor zijn:


Metingen (bron: Wolgang Maes):

Nu u enigszins gevoel heeft bij de gemeten grootheden kunt u in onderstaande tabel opzoeken wat er gebeurt bij bepaalde waarden. Deze tabel komt uit de baanbrekende voordracht van dr. Neitzke verbonden aan het Ecolog Instituut te Hannover.


tabel 1