Laagfrequente ELEKTRISCHE wisselvelden en gezondheidsklachten

Deze velden ontstaan door elektrische wisselstroom. In woonhuizen is dat 230 Volt. Ieder stopcontact, iedere verdeeldoos, alle snoeren en alle apparaten met een stroomnetaansluiting geven deze velden af. Alleen al het gegeven dat de stekker in het stopcontact zit is voldoende om een elektrisch veld te veroorzaken. Dus ook wanneer apparaten uitgezet zijn.


Evenals bij laagfrequente magnetische velden zijn deze velden niet groot. Echter als wanden en ruimten door installatiefouten (bijvoorbeeld verkeerde aarding) of geleidende materialen onder spanning staan zijn de velden omvangrijk.


Wat u zelf kunt doen om de bovengenoemde risico's te beperken, kunt u vinden door op de button "Wat kunt u doen" te klikken.


Gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten die met elektrische wisselvelden in verband worden gebracht zijn:


Wat u zelf kunt doen om de bovengenoemde risico's te beperken, kunt u vinden door op de button "Wat kunt u doen" te klikken.


Gevoel bij de meeteenheid

De meeteenheid wordt uitgedrukt in Volt per meter (V/m) en bij lichaamsspanning in miliVolt (mV). De richtlijnen hiervoor zijn:


Metingen (bron: Wolgang Maes):