Bij het stralingsonderzoek wordt u intensief betrokken. U bent na afloop zelf in staat om te beoordelen wat u kunt doen om de straling te verminderen en voor de toekomst te beperken. U zult verbaast zijn over wat voor een effect het eenvoudig omdraaien van een stekker kan hebben. Wij vertellen het u niet alleen maar laten het u ook zien. Het verschil met veel aangeboden metingen/onderzoeken is dat wij geen schriftelijk rapport meer opstellen. Dit verklaart waarom wij de dienst tegen een lagere prijs kunnen aanbieden. Het opstellen van een (technisch) meetrapport bleek in praktijk nauwelijks meerwaarde te hebben en door instanties niet gebruikt te kunnen worden als bewijsvoering.


Voorafgaand aan de metingen, die meestal in de weekeinden of op avonden worden uitgevoerd, bereiden wij ons uitgebreid voor. Zo wordt gekeken of er bij u in de buurt eerder stralingsmetingen door ons zijn uitvoerd en of er sprake is van een mogelijk verband. Tijdens het stralingsonderzoek in verschillende ruimtes/kamers kan een aantal van onderstaande aandachtspunten aan de orde worden gesteld. Het is aan u waar u de nadruk op wenst te leggen:


De hoeveelheid aan meetgegevens loopt al snel in enkele honderden meetwaarden. Het kan zijn dat achteraf uit een nadere analyse van de meetgegevens verbanden/stralingsbronnen naar voren komen die tijdens de meting niet direct zichbaar werden. Deze worden dan alsnog kenbaar gemaakt via een email en nader toegelicht.