Voorafgaand aan de metingen, die meestal in de weekeinden of op avonden worden uitgevoerd, bereiden wij ons uitgebreid voor. Zo worden de vergunningen voor de zendmasten bij u in de buurt geraadpleegd en in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken of er bij u in de buurt eerder stralingsmetingen door ons zijn uitvoerd en of er sprake is van een mogelijk verband. Tijdens het stralingsonderzoek in verschillende ruimtes/kamers kan een aantal van onderstaande aandachtspunten aan de orde worden gesteld. Het is aan u waar u de nadruk op wenst te leggen:

Bij het stralingsonderzoek wordt u intensief betrokken. U zult na afloop zelf in staat zijn om te beoordelen wat u allemaal kunt doen om de straling te verminderen en voor de toekomst te beperken. U zult verbaast zijn over wat voor een effect het eenvoudig omdraaien van een stekker kan hebben. Ik vertel het u niet alleen maar laat het u ook zien. Het verschil met veel aangeboden metingen is dat wij geen schriftelijk rapport meer opstellen. Dit verklaart waarom wij de dienst tegen een lagere prijs kunnen aannbieden. Het opstellen van een (technisch) meetrapport bleek in praktijk nauwelijks meerwaarde te hebben en door instanties niet gebruikt te kunnen worden als bewijsvoering.


De hoeveelheid aan meetgegevens loopt al snel in enkele honderden meetwaarden. Het kan zijn dat achteraf uit een nadere analyse van de meetgegevens verbanden/stralingsbronnen naar voren komen die tijdens de meting niet direct zichbaar werden. Deze worden dan alsnog kenbaar gemaakt via een email en nader toegelicht.