Start onderzoek naar risicofactoren hersenkanker bij jonge mensen 

Wereldwijd loopt in 14 landen een onderzoek naar de relatie tussen milieufactoren, communicatietechnologieën, zoals mobiele telefonie en hersenkanker bij jonge mensen. In Nederland neemt het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de faculteit Diergeneeskunde deel aan dit MOBI-KIDS onderzoek dat in 2014 wordt afgerond. Aangezien het een grootschalig onderzoek betreft worden de eerste resultaten in 2015/2016 verwacht. Voor dit onderzoek is de website www.mbkds.com in het leven geroepen. Op het moment dat er nieuws te melden is, zal het hier op te zien zijn.


Naast leukemie is een kwaadaardige hersentumor bij kinderen de meest voorkomende vorm van kanker. De laatste jaren komen deze tumoren bij jonge mensen onder de 20 jaar steeds vaker voor. Ondanks dat de kans op overleving behoorlijk is toegenomen, blijft preventie een zeer belangrijk maar moeilijk te realiseren doel.


Risicofactoren

Tot nu toe is beperkt onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor hersentumoren. Van sommige factoren (bijvoorbeeld blootstelling aan ioniserende straling) en een familiaire geschiedenis van hersenkanker, is bekend dat ze het risico op het ontwikkelen van hersentumoren vergroten. Andere milieublootstellingen, bijvoorbeeld aan chemicaliën, bepaalde voeding gedurende de zwangerschap of elektromagnetische velden, waaronder die van mobiel telefoongebruik, zijn mogelijk geassocieerd met het ontstaan van hersentumoren. Wat betreft het laatste is het bekend dat het gebruik van mobiele telefoons en andere communicatietechnologieën sterk is toegenomen in de laatste tien jaar. Dit geldt vooral voor kinderen en jong volwassenen. Daarbij is het effect op de zich ontwikkelende hersenen nog onvoldoende onderzocht.


Internationale samenwerking

Voor de grote internationale studie is een internationaal multi-centrum studie opgezet, MOBI-KIDS, met experts uit dertien Europese en niet-Europese landen. Gezamenlijk onderzoeken zij de potentiële associaties tussen het gebruik van communicatiemiddelen en andere milieufactoren en hersenkanker. De studie wordt gefinancierd door de Europese Unie en lokale financiers in de deelnemende niet-Europese landen.


Onderzoek

Gedurende vijf jaar zullen in de dertien landen 2.000 jonge mensen tussen de 10 tot 24 jaar die zijn gediagnosticeerd met hersentumoren en een vergelijkbaar aantal jonge mensen zonder deze tumoren gevraagd worden deel te nemen aan deze studie. De onderzoekers gebruiken een gedetailleerde vragenlijst, waarin zaken als demografische factoren, woongeschiedenis en vragen over mogelijke risicofactoren, waaronder het gebruik van mobiele telefoons, aan bod zullen komen.