Veel gehoorde oneigenlijke argumenten vanuit de samenleving

 • Verklaring
  Er kan een lange incubatietijd zitten tussen de eerste blootstelling en het optreden van klachten. Bij asbest duurde het ook tientallen jaren voordat longkanker optrad.
 • Verklaring
  De afgelopen 20 jaar is de intensiteit van kunstmatig opgewekte elektromagnetische straling enorm toegenomen. Draadloze DECT huistelefoons zijn er vanaf de jaren '90. In 1995 begon de grootschalige invoering van mobiele telefonie met het gsm-netwerk. Sinds 2005 neemt WiFi fors in omvang toe. Waar voorheen slechts 0,01 µW/m2 veldsterkte op straat werd gemeten, is het nu gestegen tot 1.000 µW/m2. Daarbij is er een belangrijke verandering in modulatietechnieken gekomen; van analoog naar digitaal (gepulst). Vroeger was er veel minder kunstmatige straling. In een vrij korte periode zijn er vele duizenden antennes bijgekomen. De komende jaren zal dit alleen maar toenemen door ondere andere de explosieve stijging van mobiel internet gebruik. Ook thuis komt er steeds meer apparatuur bij. Uw draadloze DECT huistelefoon of een WiFi accesspoint geeft bijvoorbeeld een hoge stralingsbelasting. In rap tempo maakt de industrie zichzelf onmisbaar en worden we overspoeld met marketing van draadloze producten.
 • Verklaring
  Hier wordt een klassieke denkfout gemaakt door twee niet te vergelijken grootheden op een lijn te stellen. Een gsm-mast heeft een antenneversterking van zo'n 100x (20dB) en de veldsterkte van een mobiele telefoon naast je oor kan oplopen tot 100 V/m. Dit is zelfs hoger dan de in Nederland toegestane veiligheidsnorm voor zendmasten (80V/m).
 • Verklaring
  De overheid incasseert miljarden met zendlicenties. Er is nauwelijks publiek geld voor onderzoek. De industrie financiert haar eigen 'wetenschappelijke' onderzoek. Zij heeft complete onderzoeksinstanties opgericht, zoals die in Zwitserland waar het beruchte Zwitserse onderzoek naar UMTS gehouden is. De Commissie EMV (elektromagnetische velden) van de Nederlandse Gezondheidsraad staat aan de zijlijn. Zij ontving destijds alleen het publiek beschikbare paper en beschikt naar eigen zeggen niet over de gedetailleerde onderzoeksdata. RIVM concludeerde zonder te beschikken over de onderzoeksdata dat het onderzoek voldeed. Bovendien roept de onafhankelijkheid van EMV bij mij vragen op. Zo komt het op mij vreemd over dat je als lid van de commissie EMV blijkbaar ook jaren aandeelhouder kunt zijn van het commerciële adviesbureau Radicom Consultants. Een bedrijf dat als klanten ook telecomproviders heeft. Hier lijkt inmiddels iets aan gedaan te zijn. De veiligheidsnormen rondom EMV zijn opgesteld door het leger, toen kwam de industrie erbij (IEEE) en nu is er een onafhankelijke instantie(ICNIRP). Tip: googelt u eens op Michael Repacholi. De veiligheidsnormen beschermen ons echter alleen tegen opwarming terwijl biologische effecten bij veel lagere veldsterktes onomstotelijk in wetenschappelijk onderzoek zijn vastgesteld.