Wat kunt u doen om de schade van elektrosmog op uw gezondheid te verminderen ?

U kunt veel zelf doen om de elektrosmog in uw leefomgeving terug te dringen. De oplossingen zijn vaak eenvoudig te realiseren zonder dat afbreuk wordt gedaan aan voorzieningen en gebruikersgemak.

Aan de rechterzijde op deze pagina wordt voor herkenbare stralingsbronnen aangeven wat u kunt doen om de elektrosmog te verminderen. Hiermee wordt de schadelijke invloed zoals beschreven onder “U en straling” beperkt. Als het u niet duidelijk is, kunt u dit kenbaar maken via de button “Vragen? Meting?”. Uw vragen zullen kosteloos worden beantwoord.

U kunt in uw huis of kantooromgeving ook metingen laten uitvoeren zodat u gericht specifieke maatregelen kunt (laten) treffen. In beide gevallen kunnen wij u adviseren via de button “Vragen? Meting?“.

De schadelijke invloed van elektrosmog hangt altijd af van:

  • De duur van de periode waarin u aan straling wordt blootgesteld.
  • De afstand tot de stralingsbron.

De oplossing lijkt eenvoudig houd afstand en beperk de periode waarin u wordt blootgesteld aan straling. Maar hoe realiseert u het eerste punt als de ruimte in uw woning dit niet toelaat ? Enkele antwoorden hierop vindt u rechts op deze pagina.

Als basis verdient het aanbeveling om alle stopcontacten te aarden. Gelukkig is dat bij nieuwbouw tegenwoordig standaard. Desondanks constateren wij regelmatig:

  • helemaal geen aardnet;
  • waterleidingen, gasleidingen en of centrale verwarming die niet geaard zijn;
  • los hangende aardleidingen;
  • geen goede aardklemmen;
  • stalen bouwconstructies die niet geaard zijn (dakspanten).

Het is in verband met de veiligheid en statische, inductieve ladingen dat alle metalen delen in de woning goed aan het aardnet zijn aangesloten.

Als u vragen heeft of een meting wilt laten uitvoeren, dan kunt u dit via ”Vragen? Meting?” kenbaar maken. Als u belangstelling heeft voor producten, dan verwijs ik u door naar het productenoverzichtvan een gespecialiseerde Nederlandse leverancier. Deze wordt in de literatuur van o.a. prof. dr. ir. Michiel Haas genoemd.