Hoe beperkt u het gezondheidsrisico als gevolg van de straling van uw mobiele telefoon ?

Bellen of socializen met een mobieltje is een fantastisch medium. Meerdere verzekeringsmaatschappijen hebben echter aangekondigd telefoonmaatschappijen niet meer te willen verzekeren voor risico’s die samenhangen met elektromagnetische golven. Deze handelswijze zagen we eerder terug in de asbestproblematiek. Voorlopig zien wij in Nederland weinig gebeuren en is het handig om onderstaande tips ter harte te nemen dan wel te overwegen.

Tip 1

Als u een mobieltje koopt let u dan op de SAR waarde (specific absorpsion rate); ook wel SAT genoemd en de connect waarde. Het wettelijke maximum (SAR 2) richt zich vanuit het verleden alleen op het voorkomen van opwarming. Er zijn inmiddels meer biologische effecten wetenschappelijk aangetoond die optreden bij lagere SAR waarden. In Duitsland wordt een SAR waarde van 1 als hoog bestempeld. De waarden van de bovenstaande site zijn afkomstig van een vergelijkbare Duitse website.

Het argument dat een mobieltje met een lagere SAR waarde geen goed bereik/ontvangst heeft, is een theoretische discussie. Er zijn meerdere bekende merken gsm’s met een SAR waarde van onder de 0,3. De SAR waarde ligt onder kritiek. Er zijn stemmen die beweren dat een lage SAR waarde ertoe leidt dat een mobieltje meer moet stralen om verbinding te krijgen en daarmee het tegengestelde effect wordt bereikt. Als aanvullende waarde is vervolgens ook een zogenaamde “connect waarde” ontwikkeld.

Vooralsnog blijkt dat er maar heel weinig nodig is om een verbinding tot stand te brengen. SAR waardes die onnodig hoog zijn, zijn in ieder geval niet nodig. Alles overwegende lijkt een SAR van maximaal 0,5 met een negatieve “connect waarde” een goed overwogen keuze op basis van de informatie die nu bekend is.

Tip 2

Stel een mobieltje bij kinderen zo lang mogelijk uit. De schedel van kinderen is dunner dan dat van volwassenen hierdoor dringt de straling eenvoudig tot de in ontwikkeling zijnde hersenen door. Zeker bepaalde merken blijven achter bij het reduceren van de SAR waarde en leveren een onnodig risico op voor uw kind.

Bepaalde vormen van hersentumoren bij zowel kinderen als volwassenen worden in verband gebracht met mobiel bellen. Zie ook de rechterlijke uitpraak in Italië. De uitspraak is op 12 oktober 2012 bevestigd door de Supreme Court van Italië.

Tip 3

Telefoneer niet in de buurt van een baby en leg ook uw handtas met mobieltje op stand-by niet onder in de kinderwagen. Uw kind wordt dan namelijk aan elektrosmog blootgesteld.

Tip 4

Sms-n en op de tweede plaats “appen” heeft de voorkeur boven bellen. Het is vaak korter en het toestel wordt niet tegen het oor gehouden. Echter als mannen sms-n/appen dicht bij hun schoot/heupen komt dit de kwaliteit van het sperma niet ten goede. Zou er een relatie liggen tussen de toenemende onvruchtbaarheid onder jongeren en het intensieve gebruik van mobieltjes onder pubers ? U mag het zeggen.

Tip 5

Bel op plaatsen waar het bereik goed is. Als het bereik namelijk niet goed is moet het mobieltje maximaal zenden (stralen) om bereik te krijgen. Hierdoor loopt u extra straling op. Op grond van dit argument wordt dan ook afgeraden om in treinen, auto’s, bussen, trams of liften te bellen. Bovendien wordt de straling binnen dergelijke ruimtes heen en weer gereflecteerd.

Tip 6

Bellen in de auto’s is altijd al een omstreden onderwerp geweest. Als u zo veilig mogelijk wilt bellen kunt u dit het best handsfree doen met een buitenantenne op het dak van de auto. Headsets die met een dun kabeltje en een oorknopje werken wordt afgeraden. Daarmee wordt de straling namelijk direct het oor in geleid, nog dieper de hersenen in. Er zijn wel headsets die op een andere wijze zijn samengesteld. Deze werken net als een stethoscoop. Het laatste gedeelte naar het oor bestaat uit een luchtbuisje. Hierdoor kan de straling niet diep uw hoofd/gehoorgang in worden geleid maar alleen het geluid. De geluidskwaliteit is hiervan minder, zeker bij het luisteren van muziek.

Tip 7

Leg uw mobieltje nooit stand-by in nabijheid van uw bed. Uw mobieltje zoekt namelijk regelmatig contact met een zendmast.

Tip 8

Metalen voorwerpen op het lichaam zoals amalgaan vullingen, beugels in bh’s, mond, piercings, sierraden, een metalen bril etc. gedragen zich binnen een straal van 10 meter als antennes. Er is net als bij roken sprake van passieve bellers. Het is moeilijk om hier wat tegen te doen. Het is dan ook wachten op Europese wetgeving die stralingsnormen drastisch naar beneden toe bijstelt.

Tip 9

Vermijd gesprekken met slechte verbindingen en houd bij het opbouwen van de verbinding het mobieltje niet tegen uw oor. In beide gevallen is de straling namelijk het hoogst.

Tip 10

Als u een pacemaker heeft kan een mobieltje een risico vormen. Draag in die gevallen uw mobieltje zeker niet in de buurt van uw borstkast. Dit wordt sowieso afgeraden.

Hoe beperkt u het gezondheidsrisico als gevolg van de straling van uw DECT telefoon ?

De kans is groot dat uw draadloze DECT telefoon 24 uur per dag door alles heen straalt. Ook al u niet belt; dus ook tijdens uw nachtrust. De stralingswaarde van een DECT telefoon blijkt bij metingen steeds weer onevenredig hoog in vergelijking tot alle andere stralingsbronnen in een huis.

De telefoon met de laagste stralingswaarde, het beste bereik en de minste storingen blijft onbetwist de vaste telefoon met draad. Zeker in situaties waarbij u zich langdurig op een plek bevindt (werkplek ?) gaat de voorkeur uit naar een vaste telefoon met draad.

Alleen als een vaste telefoon echt geen uitkomst biedt, adviseren wij een ECO DECT. Dit is een stralingsarm alternatief voor een DECT. Hierbij straalt het toestel nauwelijks, bij een enkel type zelfs niet, als er niet wordt gebeld en aanzienlijk minder tijdens het bellen. De meeste ECO DECTS hebben twee standen. Een stand die het best gebruikt kan worden bij een pand met een gemiddeld aantal kubieke meters en een stand die ingeschakeld kan worden bij grotere panden. WAARSCHUWING! Bij de meeste types moet de eco stand eerst worden geactiveerd. Dit gebeurt in het menu of met een schakelknopje op het basisstation. Als u geen gebruik maakt van deze ECO stand(en) blijft de stralingswaarde buitensporig hoog. Gegeven dat een DECT met een ingeschakelde ECO stand aanzienlijk minder straalt, adviseren wij om dit voordeel altijd te laten prevaleren boven het soms iets mindere bereik. wij hebben goede ervaring met de ECO toestellen van Gigaset.

Als u vragen heeft of een stralingsonderzoek/meting wilt laten uitvoeren, dan kunt u dit via ”Vragen? Meting?” kenbaar maken. Als u belangstelling heeft voor stralingsarme producten, dan verwijzen wij u door naar het productenoverzicht van een gespecialiseerde Nederlandse leverancier. Deze wordt in de literatuur van o.a. prof. dr. ir. Michiel Haas genoemd.