Hoe beperkt u het gezondheidsrisico als gevolg van de straling van zendmasten waaronder UMTS, GSM en C-2000 masten ?

Als u een andere woning gaat betrekken is het raadzaam om u vooraf te informeren over de aanwezigheid van zendmasten. Dat kunt u o.a. doen bij www.umtsmasten.nl. Niet alleen voor uw gezondheid is dit raadzaam maar ook vanuit financiƫle overwegingen. Immers zodra ook de politiek in Nederland overstag gaat, zijn huizen binnen de reikwjdte van een zendmast minder goed verkoopbaar. Dat zien we nu al bij huizen onder hoogspanningsleidingen. In Zwitserland zijn deze huizen aanzienlijk voordeliger. Het overstag gaan van de Nederlandse overheid zal langer duren dan elders in de wereld. Nederland heeft immers een beperkte oppervlakte en een zeer groot economisch belang. Dit maakt de mogelijkheid om zendmasten elders te plaatsen gecombineerd met de politieke afweging lastig. Terwijl de politiek toekijkt hoe het kalf verdrinkt, kunt u op beperkte schaal actie ondernemen.

Wat als u al een huis heeft in de buurt van een zendmast ?

Natuurlijk is verhuizen een optie, maar dat is nogal ingrijpend en lang niet altijd uitvoerbaar. Bovendien is er geen garantie dat er elders niet ook een mast wordt geplaatst. Voor personen die zeer sensitief zijn voor hoogfrequente straling en bijvoorbeeld constant een fluittoon horen kan, verhuizen een uitkomst zijn.

Het is niet per definitie zo dat als u in de buurt van een zendmast woont u altijd (ongemerkt) geconfronteerd wordt met hoogfrequente elektromagnetische straling. Een HF stralingsmeting kan hier uitsluitsel over geven. Als u wordt bestraald door een dergelijke mast kunt u zich altijd nog wenden tot de gemeente en/of eigenaar van de zendmast die op basis van een meetrapport wellicht bereid is de zenders op de mast iets te draaien. Hiervan zijn voldoende voorbeelden waarbij de bereidwilligheid om hieraan mee te werken aanwezig was.

Afschermen hoogfrequente elektromagnetische straling

U kunt ook trachten het huis met behulp van speciale materialen waaronder verf, klamboes, gordijnen en behang fysiek af te schermen. Dergelijke materialen bevatten metalen delen, waardoor de hoogfrequente elektromagnetische straling er niet door kan. Het nadeel van deze aanpak is dat straling er dan ook nauwelijks meer uit kan. Bovendien kan de afscherming aan een verkeerde zijde worden aangebracht. Hierdoor ontstaat het risico dat straling gereflecteerd wordt waardoor de straling toeneemt. Afschermingsmaatregelen moeten dan ook door vakmensen worden doorgevoerd en mogen er nooit toe leiden dat het gehele huis wordt afgeschermd.

Als u vragen heeft of een stralingsonderzoek/meting wilt laten uitvoeren, dan kunt u dit via ”Vragen? Meting?” kenbaar maken. Als u belangstelling heeft voor stralingsarme producten, dan verwijzen wij u door naar het productenoverzicht van een gespecialiseerde Nederlandse leverancier. Deze wordt in de literatuur van o.a. prof. dr. ir. Michiel Haas genoemd.