Hoe beperkt u het gezondheidsrisico als gevolg van de straling in uw slaapkamer ?

Een goede nachtrust in een stralingsarme omgeving is belangrijk. Om dat te bereiken geven wij hieronder aan wat u kunt doen met een toelichting waarom:

  • Het meest ideale is om de groepen in uw meterkast, waar de slaapkamers op zitten, te laten vervangen voor netvrijschakelaars. Hiermee worden de risico’s van laagfrequent elektrische straling tot een absoluut minimum gereduceerd. Houd daarbij rekening met aangrenzende vertrekken. Immers de vloer in uw slaapkamer is vaak het plafond van een ander vertrek. De plafondlamp die daar bevestigd is is eveneens een stralingsbron voor uw slaapkamer. Goed nadenken over uw groepenindeling en waar de bedrading loopt is essentieel ! De kans dat u een netvrijschakelaar heeft, is in Nederland niet groot. Een netvrijschakelaar laat de volledige 230 V op de stroomgroep toe zodra u daarom vraagt door bijvoorbeeld het licht aan te doen. Als u bij een netvrijschakelaar de hele nacht een lampje laat branden, een wekkerradio op stroom gebruikt of uw gsm oplaadt is het effect nul. Immers u vraagt stroom dus de netvrijschakelaar wordt ingeschakeld. Een ander nadeel is dat enkele apparaten binnen een netvrijgroep, die als eerste worden aangezet (bijvoorbeeld een stofzuiger), niet in staat zijn om de netvrijschakelaar in te schakelen. Dit kan eenvoudig verholpen worden door eerst een lamp aan te zetten en dan pas het apparaat waar het om gaat.
  • Een voordelig alternatief voor een netvrijschakelaar is om elke nacht de groepen in de meterkast uit te schakelen. De groep waar bijvoorbeeld de koelkast/vriezer op zit zal aan moeten blijven. Ook hierbij geldt dat goed nagedacht moet worden over de indeling van de groepen en plek waar de bedrading loopt. Aan dit alternatief kleven echter nogal wat praktische bezwaren.
  • Als u geen netvrijschakelaar heeft of wenst en geen groepen uit wilt zetten, adviseren wij u om alle stekkers in uw slaapkamer voor het slapen gaan uit het stopcontact te halen. Hiermee wordt het risico dat aangekoppelde apparatuur elektromagnetische velden afgeeft voorkomen. Voor het veroorzaken van laagfrequente elektrische velden bij de aangesloten apparatuur is immers louter het gegeven dat de stekker in het stopcontact zit al genoeg. Zelfs als de schakelaar op “UIT” staat. Het verwijderen van de stekker voorkomt niet dat uw stopcontact velden af blijft geven. Zeker als het stopcontact niet geaard is. Geadviseerd wordt dan ook om niet zondermeer met uw hoofd in de buurt van een stopcontact te liggen.
  • Hoe moet het dan met uw wekkerradio en elektrische deken ? Een wekkerradio op uw nachtkastje bevat een trafo en geeft binnen de relatief korte afstand ten opzichte van uw hoofd een sterk laagfrequent magnetisch veld en elektrisch veld af. Deze werken de hele nacht in op met name uw hoofd (hersenen). Mijn advies luidt dan ook vervang uw wekkerradio voor een wekker op batterijen zonder secondewijzer. Heeft u een elektrische deken en/of een elektrisch verstelbaar bed ? U kunt aan de hand van de praktijkvoorbeelden 1 en 6 zelf een conclusie trekken.
  • Het niet geaarde lampje op uw nachtkastje bevindt zich ook dicht bij uw hoofd. Als deze niet brand geeft deze minimaal een laagfrequent elektrisch veld af (behalve als er sprake is van een netvrijschakelaar of een biopolaire schakelaar). Het advies luidt om de stekker uit het stopcontact te halen zodra u gaat slapen. Houd er rekening mee dat u geen halogeen- of spaarlamp maar een gloeilamp gebruikt.
  • Ligt er misschien ook een mobieltje op uw nachtkastje, een dect telefoon of een babyfoon ? Wij kunnen alleen maar verzoeken dit niet te doen. Er is hier namelijk sprake van hoogfrequente elektromagnetische straling. U heeft kunnen lezen waartoe dat kan leiden. Alleen als het absoluut noodzakelijk is om deze apparaten op uw slaapkamer te houden adviseren wij u deze zo ver mogelijk bij u vandaan te plaatsen. Tevens raden wij u aan de rubrieken “DECT telefonie“, “Mobieltjes (gsm)” en “Zonnepanelen” te raadplegen.
  • In het kader van statische magnetische velden geven wij u in overweging om een stalen pocketveren matras, stalen spiralen of staal in uw ledikant te vermijden. Als u slaapt bent u niet geaard en dus extra kwetsbaar. Het ijzer om u heen verstoort het natuurlijk magnetische veld en kan bovendien gaan werken als een antenne. In het bijgevoegde videofragment laat Patrick van Zuilen de magnetische afwijking van het magnetische noorden zien veroorzaakt door een stalen pocketveren matras.
  • Als u geen netvrijschakelaar heeft, de groepenkast niet elke nacht uitzet of andere maatregelen voor stralingsreductie heeft laten doorvoeren, adviseren wij u er zorg voor te dragen dat in de nabijheid van uw hoofdkussen geen stopcontact aanwezig is.
  • Voor een ieder die de bovengenoemde adviezen te ver vindt gaan, kunnen wij alleen maar adviseren houd zoveel mogelijk afstand…..Weltrusten.

Als u vragen heeft of een stralingsonderzoek/meting wilt laten uitvoeren, dan kunt u dit via ”Vragen? Meting?” kenbaar maken. Als u belangstelling heeft voor stralingsarme producten, dan verwijzen wij u door naar het productenoverzicht van een gespecialiseerde Nederlandse leverancier. Deze wordt in de literatuur van o.a. prof. dr. ir. Michiel Haas genoemd.