Laagfrequente MAGNETISCHE wisselvelden en gezondheidsklachten

Deze velden ontstaan als de stroom vloeit, dus wanneer apparaten ingeschakeld zijn en stroom verbruiken. Als bronnen kunnen onder andere genoemd worden: PC, modem, TV, Dvd speler, elektriciteitsdraden, hoogspanningsleiding, opladers, motoren van hybride auto’s, trein, notebook, elektrische fiets, spaarlampen, wekkerradio, elektrische deken, batterijoplader etc. Magnetische wisselvelden doordringen muren, vloeren, gebouwen en mensen. Een afscherming is beperkt mogelijk, slechts het uitschakelen van het apparaat of verwijderen van de bron heeft naast het royaal afstand houden effect.

Normaliter zijn laagfrequente magnetische wisselvelden niet erg groot. Maar nagenoeg alle apparaten met transformatoren (trafo’s) zijn zeer sterke stralers. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij de groepenkast, elektrische vloerverwarming, halogeenlampen, omvormers van zonne- collectoren/panelen, dimmers, spaarlampen, TL-lampen, babyfoon, wekkerradio etc. De trafo’s hierin zijn bijna nooit uitgeschakeld, ook als de lamp of het apparaat uit is (lijkt). Deze apparaten zijn tevens debet aan dirty electricity. Gegeven dat dit valt onder een andere hoofdgroep straling, verwijzen wij u hiervoor door naar de hoofdgroep hoogfrequente elektromagnetisch golven.

Met betrekking tot hoogspanningsleidingen is het gezondheidsrisico van magnetische wisselvelden al in veel landen uitvoerig onderzocht. Twijfel is er niet meer. Onomstotelijk wordt aangeven dat er schade aan de gezondheid wordt toegebracht. Meerdere wetenschappers beschrijven de samenhang met uiteenlopende ziektes.

U hoeft zich geen zorgen te maken over apparaten waar u dagelijks kort mee in aanraking komt zoals het scheerapparaat, klusapparatuur, het kopieerapparaat, de stofzuiger of de verschillende elektrische keukenhulpmiddelen.

Gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten die met magnetische wisselvelden in verband worden gebracht zijn:

 • verlaging melatoninespiegel;
 • kinderen in de buurt van hoogspanningsleidingen krijgen vaker leukemie;
 • samenhang met zelfdoding;
 • verhoging van de haematokrietwaarde en bloeddruk;
 • vegetatieve dystonie en andere stress verschijnselen;
 • gedragsverstoringen en vertraagde reactietijden;
 • aantasting van het immuunsysteem;
 • verandering van de polsslag;
 • migraine en allergie├źn;
 • hart- en bloedvatenstoringen;
 • hyperactiviteit en geheugenverlies;
 • slaap- en oogstoringen;
 • grauwe staar;
 • Alzheimer;
 • versnelde groei van kankercellen;
 • zie ook de Praktijkvoorbeelden 4, 5 en 6 en de rubriek Wetenschappelijk onder “Publicaties”.

Wat u zelf kunt doen om de bovengenoemde risico’s te beperken, kunt u vinden door op de button “Wat kunt u doen” te klikken.

Gevoel bij de meeteenheid

De meeteenheid wordt uitgedrukt in nano tesla (nT). De richtlijnen hiervoor zijn:

 • slaapkamer 20 nT
 • werkplek 100 nT
 • sterke afwijking zijn afwijkingen van 100-500 nT

Metingen (bron: Wolgang Maes):

 • Een wekkerradio op 20 cm afstand wijkt voor wat betreft straling niet veel af van een hoogspanningsleiding op 100 meter afstand (tot 1.000 nT)
 • Elektrische vloerverwarming 50.000 nT op 5 cm afstand.
 • Gloeilamp 25-100 W < 20 nT.
 • TL-lamp (50hz) op 50 cm afstand 250-1.000 nT.
 • Magnetron op 30 cm afstand tot 15.000 nT op 1 m afstand loopt dit tot 2.500 nT.
 • Elektrisch scheerapparaat heeft op 1 cm afstaand een hoge waarde van 90.000 nT. Het scheren is echter van korte duur dus het risico is beperkt.
 • Reizen in een intercity trein 500-50.000 nT.

Nu u enigszins gevoel heeft bij de gemeten grootheden kunt u in onderstaande tabel opzoeken wat er gebeurt bij bepaalde waarden. Deze tabel komt uit de baanbrekende voordracht van dr. Neitzke verbonden aan het Ecolog Instituut te Hannover.