STATISCHE gelijkspanningsvelden en gezondheidsklachten

Deze velden vallen uiteen in elektrostatische velden en statische magneetvelden. De elektrostatische velden worden veroorzaakt door elektrostatisch negatief geladen materialen zoals, beeldschermen, kunstoffen, synthetische kleding/knuffels/vloerbedekking, vinylbehang, brilglazen, montuur, plastic, bekledingsstoffen etc.

Het gevoel van de elektrische vonk bij het aanraken van een metalen deurklink is een ontlading. De vonken ontstaan pas bij een lading groter dan 1.000 Volt. Deze ladingen kunnen dagen aanwezig zijn voordat ze ontladen in tegenstelling tot positief geladen natuurlijk materiaal dat zich veel sneller ontlaadt.

De positieve en negatieve lading heeft te maken met geladen deeltjes (ionen). Luchtionen worden positief door verschijnselen zoals onweer, UV licht, bliksem, open vuur, stromend en verdampend water enz. Ionen worden negatief door: elektrosmog, rook, airco, droge lucht, slechte ventilatie enz.

Een goed omgeving is als een cm3 lucht bestaat uit 500-2.000 luchtionen waarbij de verdeling tussen negatieve en positief geladen deeltjes 1:1,2 is. Het gaat hierbij om kleine en middelgrote ionen. Tevens moet er sprake zijn van een luchtelektriciteit tussen de 100-200 V/m. Het boek “Elektrostress en & Gezondheid” wordt opgemerkt dat het aantal ionen per cm3 de afgelopen 40 jaar alleen maar is gedaald. Zo werden er in de jaren 60 en 70 nog 2.000-3.000 geteld en nu nog 500 cm3.

Kunstmatige statische magneetvelden ontstaan door gelijkstroom en door metalen die zich magnetisch opladen. Het natuurlijke aardmagneetveld wordt als uitgangspunt gehanteerd.

Dr. Lebreht von Klitzing van de Universiteit van Lübeck, Duitsland, zegt “Magneetvelden zijn biologisch werkzaam, omdat ze het lichaam doordringen. Magneetvelden die in tijd niet veranderen, dus statische magneetvelden, veranderen de hersenstromen van mensen. Tot nu toe meende men dat de biologische werking van magneetvelden slechts via inductie mogelijk was. Maar inductie is slechts bij wisselvelden mogelijk, niet bij statische velden. Maar ook bij statische magneetvelden zijn er aantoonbaar biologische werkingen waar te nemen. Er moet dus een ander werkingsmechanisme aan ten grondslag liggen”. Opmerkelijk is dat het weghalen van de bron bij statische magneetvelden niet direct tot een verbetering leidt terwijl dat bij laagfrequente velden wel vaak het geval blijkt te zijn.

Gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten die met elektrostatische velden in verband worden gebracht zijn:

Gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten die met statische magneetvelden in verband worden gebracht zijn:

Wat u zelf kunt doen om de bovengenoemde risico’s te beperken, kunt u vinden door op de button “Wat kunt u doen” te klikken.

Gevoel bij de meeteenheid

De meeteenheid voor elektrostatische velden wordt uitgedrukt in opervlaktespanning in Volt (V). De richtlijn hiervoor is:

 • slaapkamer 100 V
 • sterke afwijking zijn afwijkingen van 500-2.000 V

De meeteenheid voor statische magneetvelden wordt uitgedrukt in: micro tesla (µT). De richtlijnen hiervoor zijn:

 • 1 µT bij metaal op slaapkamer; van een sterke afwijking is sprake bij 5-20 µT
 • 1 µT bij gelijkstroom op slaapkamer; van een sterke afwijking is sprake bij 2-10 µT
 • Een ander mogelijkheid kan eenvoudig worden gemeten met behulp van en kompas. De richtlijn is 2 graden afwijking; van een sterke afwijking is sprake bij 10-100 graden.

Metingen (bron: Wolgang Maes):

  • televisie in gebruik 5.000-30.000 V;
  • televisie 8 uur na het uitschakelen 5.000 V;
  • televisie 24 uur na het uitschakelen 2.000 V ;
  • katoenen of kokos vloerbedekking < 20 V;
  • synthetische vloerbedekking 50-5.000 V;
  • houten vloerdelen, kurk of linoleum onbehandelde < 50 V;
  • houten vloerdelen, kurk of linoleum geolied of met waslaag < 200 V;
  • houten vloerdelen gelakt 100-10.000 V;
  • kurk of linoleum gelakt 500-5.000 V;
  • laminaat 1.000-10.000 V;
  • met folies beplakte oppervlakten > 3.000 V;
  • direct op binnenveringsmatras 10-360 graden afwijking
  • radiator aan andere kant van de muur op 50 cm wordt 10-90 graden afwijking gemeten;
  • koptelefoon, headset op 1 cm afstand wordt 360 graden afwijking gemeten;
  • beugel BH direct op lichaam 2-360 afwijking;
  • brilmontuur 1 cm 2 -100 graden afwijking.