Onderzoek naar risicofactoren hersenkanker bij jonge mensen

Naast leukemie is een kwaadaardige hersentumor bij kinderen de meest voorkomende vorm van kanker. De laatste jaren komen deze tumoren bij jonge mensen onder de 20 jaar steeds vaker voor. Ondanks dat de kans op overleving behoorlijk is toegenomen, blijft preventie een zeer belangrijk maar moeilijk te realiseren doel.

Risicofactoren

Tot nu toe is beperkt onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor hersentumoren. Van sommige factoren (bijvoorbeeld blootstelling aan ioniserende straling) en een familiaire geschiedenis van hersenkanker, is bekend dat ze het risico op het ontwikkelen van hersentumoren vergroten. Andere milieublootstellingen, bijvoorbeeld aan chemicaliën, bepaalde voeding gedurende de zwangerschap of elektromagnetische velden, waaronder die van mobiel telefoongebruik, zijn mogelijk geassocieerd met het ontstaan van hersentumoren. Wat betreft het laatste is het bekend dat het gebruik van mobiele telefoons en andere communicatietechnologieën sterk is toegenomen in de laatste tien jaar. Dit geldt vooral voor kinderen en jong volwassenen. Daarbij is het effect op de zich ontwikkelende hersenen nog onvoldoende onderzocht.

Internationale samenwerking

Voor de grote internationale studie is een internationaal multi-centrum studie opgezet, MOBI-KIDS, met experts uit dertien Europese en niet-Europese landen. Gezamenlijk onderzoeken zij de potentiële associaties tussen het gebruik van communicatiemiddelen en andere milieufactoren en hersenkanker. De studie is gefinancierd door de Europese Unie en lokale financiers in de deelnemende niet-Europese landen.

Onderzoek

Gedurende vijf jaar zijn in de dertien landen 2.000 jonge mensen tussen de 10 tot 24 jaar die zijn gediagnosticeerd met hersentumoren en een vergelijkbaar aantal jonge mensen zonder deze tumoren gevraagd deel te nemen aan deze studie. De onderzoekers gebruikten een gedetailleerde vragenlijst, waarin zaken als demografische factoren, woongeschiedenis en vragen over mogelijke risicofactoren, waaronder het gebruik van mobiele telefoons, aan bod kwamen.

Er blijkt vooralsnog geen verband tussen mobiele telefoongebruik en hersentumoren bij jongeren. Dat is de uitkomst van het grootste onderzoek naar de relatie tussen gebruik van mobiele telefoons en risico op hersentumoren bij jongeren tot zover. Hoogleraren Roel Vermeulen en Hans Kromhout (Universiteit Utrecht) werkten mee aan het onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International.